Závěrečná výprava

13.06.2020 | Natan | Skauti , Smečka vlčat

Vyrazili jsme za velkého vedra do Kyjovic. Naše první zastávka byla na Včelí louce. V lesíku jsme si zahráli Klínec - vybíjenou. Po té jsme se vydali na cestu do údolí Seziny. Louky u Bitovského mlýna byly plné vysoké trávy a na tábořištích bylo dost lidí, a proto jsme pokračovali do Podzámčí. Přebrodili jsme potok a část oddílu šla poslední kilomtery boso. V Podzámčí jsme poobědvali a pak zopakovali stavbu tarpů. Kluci soutěžili ve stavbě a závodě lodiček. Paměť si procvičili při všímacím závodě. Trojice soutěžili v signalizační štafetě. Při zpáteční cestě jsme se v Kyjovicích stavili na kofolu, abychom alespoň trochu zahnali žízeň.

comments powered by Disqus

Sponzoři