Pro rodiče

Pro každou věkovou kategorii máme oddíl. Každý z oddílů vede dospělý vedoucí, který absolvoval příslušné kurzy a získal potřebné certifikáty pro vedení dětských oddílů. 

 Klubovna se nachází v Ostravě Zábřehu na ulici Svornosti 29a.


Děti 6 až 9 let 
Informace o oddílu pro chlapce i děvčata ve věku 6 až 9 let. Děti jsou rozděleny do družin (menších skupin), které mají během týdne schůzky pod vedením starších skautů nebo skautek. Kromě toho se schází celý oddíl na pátečních nebo sobotních akcích.  Děvčata 10 až 17 let 
Informace o oddílu pro děvčata ve věku 10 až 17 let. 


Chlapci 7 až 10 let 
Informace o oddílu pro chlapce ve věku 7 až 10 let. 


Chlapci 10 až 17 let 
Informace o oddílu pro chlapce ve věku 10 až 17 let. 
Podrobnější informace o oddílu můžete najít zde
Otázky a odpovědi: 
1. Jak často mají děti schůzky? 
Záleží na oddílu. Většinou mají děti v týdnu jednu schůzku své družiny a jednu schůzku celého oddílu. Informace o všech akcích a schůzkách jsou na oddílových internetových stránkách. 

2. Kolik stojí členství v oddíle? 
Na kalendářní rok se vybírají registrační poplatky, které činí v současné době 800,-Kč. V těchto registračních poplatcích je rovněž zahrnuto pojištění. Žádné další poplatky se neplatí. Samozřejmě se vybírají peníze na výlety a tábory. 

3. Kde se konají schůzky? 
Velká část schůzek se koná v nové a pěkně vybavené klubovně na ulici Svornosti 29a. Oddílové akce se pak dále konají v tělocvičně, v nedalekém lesoparku. Výpravy pak pořádáme do přírody, většinou nedalekých hor. 

4. Pořádají oddíly letní tábory? 
Každý oddíl pořádá svůj letní tábor v přírodě. Ten obvykle trvá 2 až 3 týdny. Kromě poznávání přírody, okolí tábořiště a mnoha her a soutěži je program zaměřen na zvýšení samostatnosti dětí. Všichni účastníci se zapojují do organizace a přípravy tábora, pomáhají při stavbě táborových zařízení, při vaření, sběru a přípravě dřeva atd. Táboříme v indiánských stanech teepee.


5. Kde se mohu dozvědět více o činnosti oddílu? 
Na webových stránkách jednotlivých oddílů jsou odkazy Reportáže, kde je popis uskutečněné činnosti. Naleznete zde rovněž fotografie z jednotlivých akcí. Můžete se rovněž podívat na krátká videa z činnosti chlapeckého oddílu: video