Zahajovací oddílová schůzka

02.09.2022 | Natan | Skauti , Smečka vlčat

První oddílová schůzka se konala na louce před klubovnou. Zahráli jsme si ruskuju laptu, obíhanou a na rybáře.

comments powered by Disqus