Zahajovací oddílovka

08.09.2006 | Natan | Skauti
Sešli jsme se v klubovně zavalené věcmi z tábora. Domluvili jsme další akce a přistoupení do moravské lakrosové ligy. To bude nářez :) Po organizačních záležitostech jsme se vrhli na úklid. Zvládli jsme jej něčekaně rychle.
comments powered by Disqus

Sponzoři